• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

VERİ TABANLARI


 

Hakkında:
Çeşitli disiplinlerde birçok kaynağı kapsayan veritabanlarından oluşmaktadır. Academic Search Complete, Applied Science & Business Periodicals Retrospective, Business Source Complete, DynaMed, Education Index Retrospective: 1929 – 1983, ERIC (Eğitim Bilimleri), European Views of the Americas: 1493-1750, GreenFILE (Çevre), Humanities & Social Sciences Index Retrospective, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Complete, MEDLINE, Newspaper Source Plus, Newswires, Open Dissertations, Regional Business News, SPORTDiscus with Full Text, Teacher Reference Center, Web News
Kılavuz
EBSCOHost Yardım (Video)
EBSCO eBooks Kitap İndirme, Ödünç Alma (Video)

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Muhasebe, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları yönetimi, endüstri sektörleri ve inovasyon, bilgi yönetimi, uluslararası işletme, mühendislik, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim ve birçok farklı disiplinde yaklaşık 300+ dergiye tam metin erişim sağlar.
Kılavuz

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerde ve teknoloji alanlarındaki yayınları kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter), IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.
Kılavuz

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
iThenticate, 62 milyardan fazla arşivlenmiş web sayfası, 165 milyondan fazla e-kitap, süreli yayın, 60 milyondan fazla makale ve içerik barındıran 800 akademik yayıncıdan içerik sağlayan Crossref içerisinden tarama yaparak rapor oluşturmaktadır.
Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. Veritabanına erişim için kayıt olmak gereklidir.
Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir.
Kayıt olmak için @bakircay.edu.tr uzantılı mail adresinizden ad-soyad, bölüm ve ünvan bilgileri ile birlikte “iThenticate programı için şifre talep ediyorum” yazarak kddb@bakircay.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.
Kılavuz

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Çeşitli disiplinlerde (sosyal bilimler ağırlıklı) yayınlanmış dergilerde (3900+ dergi) yer alan tam metin makaleleri içerir. Dergilerin ilk sayısından başlayarak 1990’lı yılların sonlarına kadar olan arşivlerine erişilmektedir. Erişim yılları farklılık göstermekle birlikte; 1880’li yıllardan, günümüzün 2 ila 5 yıl gerisine kadar olan sayılara erişilebilir. Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 50’den fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Bugün itibariyle toplam 15 bilim ve sanat koleksiyonu ve işletme, matematik ve istatistik ve yaşam bilimleri gibi bazı diğer disiplinlere özel koleksiyonları bünyesinde barındırır. Abonelik; Arts and Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection, Sustainability Collection, ve Global Plants koleksiyonlarını kapsamaktadır. Ayrıca ilgili koleksiyonlar içerisinde özel konu paketlerine erişim bulunmaktadır.
Kılavuz

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Mendeley, araştırmacıların verimliliğini ve araştırmacı işbirliklerini artıran bir referans yönetim aracı ve akademik işbirliği ağıdır. Mendeley aynı zamanda referans kaynaklarınızı kolay ve hızlı bir şekilde organize etmenizi, not almanızı ve tek tıkla atıf/kaynakça oluşturmanızı sağlayan etkin bir referans yönetim sistemidir. Bununla birlikte, benzer alanlardaki araştırmacıların biraraya gelmesine, işbirliği olanakları yaratılmasına ve yeni araştırma trendlerini takip etmelerine olanak sağlayan, dünyada 6,5 milyondan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır.
Kılavuz

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanabilmektedir.
Kılavuz

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Springer Yayınevi’ne ait sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında ve de birçok farklı disiplinde 2300’ün üzerinde dergiye tam metin erişim olanağı sağlamaktadır.
Kılavuz

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Dünyanın en kapsamlı tez veritabanıdır. Dünyanın her tarafından 1743’den bugüne çeşitli disiplinlerde milyonlarca aranabilir tezin yanında PDF olarak indirilebilen iki milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000’den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Veritabanı 1997’den bu yana eklenen lisansüstü tezlerin çoğunun tam metnini ve geriye dönük güçlü bir içerik sunmaktadır. 1861’de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.
Kılavuz
Atıf-Kaynakça Oluşturma (Video)

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Ağırlıklı olarak fen bilimleri (bilim, teknoloji, tıp) alanındaki binlerce kitap ve 2500’den fazla dergiye 1995 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlamaktadır. Anahtar kelime ile aramanın dışında görüntü arama ve yayının değerini artıran ses, video ve veri setleri şeklindeki içerik de mevcuttur.
Kılavuz

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Bilimsel araştırmaların etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi hedeflenmektedir. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında tüm dünyadan 5000’in üzerinde yayıncının 18.500’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996 yılından beri yayınlanmış özetler, oldukça geniş ve kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.
Scopus sayesinde;
Tam metinli kaynaklara Kütüphanemizin erişimi varsa Scopus içerisinden bulduğunuz kayıtların tam metinlerine tek bir tıkla bağlantı kurabilir,
Araştırmacıların değerlendirilmesi ve bilimsel araştırmaların sorguları için atıf analizi gerçekleştirebilir,
Araştırmacıların kurumlarını ve bilimsel kayıtlarını takip edebilir,
Kurumların bilimsel çıktılarını ve bilimsel eğilimlerini gözlemleyebilir,
Dergi analizi aracı sayesinde SNIP ve SJR verilerini kullanarak hangi bilimsel dergide yayın yapacağınızı belirleyebilir,
Kendi alanlarınızdaki en çok atıf alan makaleyi görüntüleyebilir,
Hakemli dergilerde yayınlamış olduğunuz makalelerin performans analizlerini ve yazar analizlerini yapabilir,
Kendi alanlarınızdaki araştırmacıları görüntüleyebilir ve kimlerle ortak çalışmalar yapabileceğini araştırabilirsiniz.
Kılavuz

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Springer Yayınevi’ne ait sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında ve de birçok farklı disiplinde 2779 dergiye tam metin erişim olanağı sağlamaktadır.
Kılavuz
SpringerLink Kullanım Kılavuzu (Video)
Springer Uzaktan Erişim

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Taylor & Francis yayınevi tarafından yayınlanan birçok farklı disiplinde 2211 dergiye tam metin erişim imkanı sağlar.
Kılavuz

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Akademik düzeyde tezler ve ödevlerin İntihal tespitinde kullanılmaktadır. Veritabanına erişim için kayıt olmak gereklidir.
Kayıt olmak için @bakircay.edu.tr uzantılı mail adresinizden ad-soyad, bölüm ve ünvan bilgileri ile birlikte “Turnitin İntihal programı için şifre talep ediyorum” yazarak kddb@bakircay.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.
Turnitin, 62 milyardan fazla arşivlenmiş web sayfası, 165 milyondan fazla e-kitap, süreli yayın, 734 milyondan fazla doküman (öğrenci ödevi, tez, rapor, proje…) içerisinden tarama yaparak belge analizi ve intihal raporu oluşturmaktadır.
Tüm dosya türleri (Microsoft Word, PDF) yüklenebilmekle birlikte, dosya boyutu 40 MB’den küçük olmalı ve ödev (tez) uzunluğu maksimum 400 sayfa olmalıdır.
Not: Tüm akademik personelimize kullanım hakkı verilmektedir.
Sadece Tezler ve Ödevlerin İntihal tespitinde kullanılmaktadır.
Kılavuz
Turnitin Belge Silme Kılavuzu
Ödev Eklerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM

Hakkında:
Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji, veterinerlik, ziraat vb. alanlarda 1997’den günümüze Wiley-Blackwell tarafından yayımlanan 1485 dergiye tam metin erişim imkanı sağlar.
İstatistik Alma Adımları

KAMPÜS İÇİ ERİŞİM