• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirtilen Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:

• Kütüphanenin düzenli çalışmasını sağlamak,
• Kitap ve dergileri yurtiçinden ve yurtdışından sağlamak ve ciltleme ve kataloglama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
• Gerekli her türlü film, fotokopi, kitap, dergi ve makaleleri sağlamak,
• Kütüphane hizmetlerini Yüksek Öğretim Kurumları ile ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara sunmaktır.

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Görev Tanımı

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Tanımı