• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

OUR DONATION POLICY

BAĞIŞ POLİTİKAMIZ

Kütüphaneye bağışlanan bilgi kaynakları, koleksiyon geliştirme politikası kapsamında değerlendirilerek kabul edilmektedir. Kütüphanenin koleksiyon geliştirme politikası Üniversite'nin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel, ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

Bağış yapılan bilgi kaynaklarının koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğuna, Kütüphane Komisyonu tarafından, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar verilmektedir. Kütüphane, bağış yapılan bilgi kaynaklarının koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme sorumluluğu ve yetkisine sahiptir.

Kütüphaneye bilgi kaynağı bağışında bulunmak isteyen kişilere, gerektiğinde bağışlanan kaynakların iade edilebileceğine veya Kütüphane'nin inisiyatifi doğrultusunda başka üniversite veya okullara gönderilebileceğine dair, "Bağış Kitap Formu" doldurtulur.

Kütüphane koleksiyonu için uygunluğuna karar verilen bilgi kaynaklarının teknik işlemleri yapıldıktan sonra koleksiyona eklenir, listesi tutulur ve bağış yapan kişiye ya da kuruma Üniversitemiz adına "teşekkür mektubu" gönderilir.

 

Bağış Yapılacak Bilgi Kaynaklarının Seçimi İle İlgili Kurallar

 • Bağış yapılan bilgi kaynağının kütüphane koleksiyonunda (rezerv koleksiyonundaki yayınlar hariç) önceden mevcut olmaması,
 • Fen bilimleri ve teknoloji konulu bilgi kaynaklarının son 5 yılda yayımlanmış olması,
 • İzmir Bakırçay Üniversitesinde verilen eğitimi desteklemesi ve bilimsel nitelik taşıması,
 • Bağış yapılan yayın süreli yayın niteliği taşıyor ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması gerekir.

 

Kütüphaneye Alınmayacak veya Bağış Kabul Edilmeyecek Bilgi Kaynaklarına İlişkin Kurallar

Aşağıdaki nitelikleri taşıyan kaynaklar, üniversite kütüphanesinin koleksiyonunda bulunamayacağından bağış olarak kabul edilmez:

 • Yargı kararı ile yasaklanmış olma,
 • Konu kapsamı ve kullanılan dil açısından üniversitenin seviyesinin altında olma,
 • El yazması ve nadir basma eser niteliği olanlar dışında, güncelliğini yitirmiş olma,
 • Kopya ile çoğaltılmış (fotokopi) ve/veya telif hakkı sorunu taşıma,
 • Kütüphane koleksiyonunda yeterli sayıda mevcut olma,
 • Bağış yapan kişi veya kurumlarca koleksiyonun raf bütünlüğünü bozacak özel yer isteğinde bulunma,
 • Fiziki durumu yıpranmış eserler,
 • Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı baskıları, cilt bütünlüğü sağlanamayan dergi, ansiklopedi vb. gibi çok ciltli eserler ile gazeteler bu kapsamda değerlendirilir.
 • Gerekli durumlarda bağış yapılacak bilgi kaynaklarının yerinde seçilmesi için en az üç kişiden oluşan komisyon görevlendirilebilir.

*Bağış formu ve bağış listesini  elektronik olarak kddb@bakircay.edu.tr adresine de ulaştırabilirsiniz

 

Kitap Kabul Formu için tıklayınız

Bağış Listesi için tıklayınız